Noodverlichting bedrijfspand

Noodverlichting bedrijfspand

Noodverlichting hoort in elk bedrijfspand aanwezig te zijn, conform het bouwbesluit 2017 én de Arbowet. Deze verlichting hoort tenminste eenmaal per jaar onderhouden en gecontroleerd te worden. Is het hier misschien tijd voor? Neem dan contact op met Geerts Elektrotechniek.
Als ondernemer bent u verplicht met het pand waar u in werkt aan de normen en vereisten te voldoen. Deze eisen staan voorgeschreven in de NEN-EN 50172, NEN1010 en de NEN-EN ISO 7010 en de zichtbaarheidseisen van de NEN-EN1838. Wij zijn precies op de hoogte van wat dit in de praktijk betekent.Als alles naar behoren werkt, schakelt de noodverlichting automatisch in of is al ingeschakeld. De vluchtwegen zijn zo voldoende verlicht zodat de aanwezige personen het pand veilig kunnen verlaten.

Led noodverlichting betekent besparen
Wanneer u kiest voor het toepassen van LED-armaturen in uw noodverlichting voor uw bedrijfspand, dan scheelt u dit aanzienlijk in uw energieverbruik. Bijkomend voordeel is dat u kunt volstaan met een jaarlijks onderhoud van uw noodverlichtingsarmaturen.

Goede noodverlichting, geen fratsen
We begrijpen dat noodverlichting iets is waar u niet teveel tijd en geld aan kwijt wilt zijn. Zorg daarom dat het gewoon goed in orde is. Geerts Elektrotechniek zorgt er graag voor dat u geen omkijken heeft naar uw noodverlichting.
We werken alleen met A-merk materialen en onze installaties zijn duurzaam. We werken volgens het credo: als je iets doet, moet je het goed doen.

Richtlijnen noodverlichting opvolgen
In de praktijk blijkt dat veel ondernemers en vastgoedbezitters niet aan de richtlijnen voldoen wat betreft noodverlichting. Wij kunnen u hierin ontzorgen en ervoor zorgen dat u altijd aan uw wettelijke verplichting voldoet.  We voeren het jaarlijks onderhoud aan uw noodverlichting op tijd uit, geheel conform de Arbowet en bouwbesluit 2017 en de eerder genoemde NEN- vereisten. Regelmatig onderhoud aan de noodverlichting betekent dat u veiligheid van uw medewerkers en uw bedrijf op waarde schat. Het resultaat: de continuïteit van uw bedrijf blijft gewaarborgd en u voldoet aan de eisen gesteld door onder anderen de arbeidsinspectie en regelgevende instanties.

Ja, ik wil noodverlichting in mijn bedrijfspand

Wilt u noodverlichting in uw bedrijfspand? Neem contact op met Geerts Elektrotechniek.